Trnje

Trnje

Ogranci Pametno u Zagrebu osnovani su za područja gradskih četvrti. Gradske četvrti unutar Grada Zagreba predstavljaju gradske, gospodarske i društvene cjeline, a koje su povezane zajedničkim interesima građana.

Četvrt Trnje, obuhvaća površinu od 736,45 hektara, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, broji 42.282 stanovnika.

Predsjedništvo ogranka Trnje

Trnje

Hrvoje Vranko

Predsjednik ogranka

ogranak.trnje@pametno.org

Kontakt podaci

Maksimirska 120/II

10 000 Zagreb

098/180 0475