Prihvaćen naš prijedlog o novoj katastarskoj izmjeri Marjana

×

Poruka greške

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/marijana/public_html/pametno/includes/file.phar.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int u element_children() (red 6618 od /home/marijana/public_html/pametno/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int u element_children() (red 6618 od /home/marijana/public_html/pametno/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int u element_children() (red 6618 od /home/marijana/public_html/pametno/includes/common.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters u drupal_get_feeds() (red 394 od /home/marijana/public_html/pametno/includes/common.inc).

Split, 5. travnja 2018. Poslije osam sati rasprave, kvalitetnih prijedloga i brojnih opravdanja odgovornih, Gradsko vijeće je na jučerašnjoj tematskoj sjednici usvojilo zaključke o Park šumi Marjan. Najvažnije što želimo istaknuti svakako je nova katastarska izmjera Marjana, koju je Pametno predložilo. Marjanske čestice neuredno su upisivane i za to razoputiti treba napraviti novu katastarsku izmjeru za cijelu PŠ Marjan. Time će se izbjeći svi mogući sudski postupci jer se prihvaća vlasništvo koje jest, izmjera će utvrditi pravo stanje - šuma, voćnjak, golet i sl, i to je prilika da se napravi sasvim nova parcelacija.

Radi očuvanja, zaštite i osiguranja Park Šume Marjan, kao izuzetno vrijednog i značajnog resursa za Grad Split, koji se spominje i u prvom Statutu Grada Splita iz 1312. godine, a koji je i kroz dugu povijest bio u vlasništvu Splita te proširivan darovnicama privatnih posjednika svome Gradu, Gradsko vijeće Grada Splita donijelo je sljedeće zaključke:

- Grad Split dužan je poduzeti sve aktivnosti kako bi u skladu s Programom gospodarenja Park šumom Marjan očuvao, zaštitio i održavao Park šumu Marjan.
Usvojeno jednoglasno.

- Tražimo uvođenje statusa lokalnih šuma, kao i u većini zemalja EU-a, što bi omogućilo poseban status za Park šumu Marjan u vlasništvu Grada Splita. Davanje gradskog vlasništva Hrvatskoj predstavljalo bi centralizaciju, što je suprotno politici Ministarstva državne imovine koje lokalne resure prepušta na upravlajnje i korištenje jedinicama lokalne samoprave,.
Zadužuje se gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća da Vladi i Saboru u postupku donošenja Zakona o šumama, koju bi pored državnog i privatnog vlasništva nad šumama, propiše i vlasništvo jedinica lokalne samouprave nad šumama, a što bi omogućilo Gradu Splitu nastavak gospodarenja Park šumom Marjan.

- Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u suradnji s nadležnim službama i Javnom ustanovom Park šume Marjan, da provedu utvrđivanje vlasništva svih čestica zemljišta te evidentiranje svih šuma i šumskog zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, kao i da izvrše njihov preklop i usklađenje, odnosno pokretanje postupka cjelovite katastarske izmjere. 

Također, zadužuje se da putem nadležnih službi izvrši upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, u skladu s odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
Usvojeno jednoglasno.

- Zadužuje se gradonačelnik da od nadležnih ministarstva zatraži donošenje podzakonskih propisa za poduzimanje mjera za spriječavanje i širenje te suzbijanje štetnih organizama te provedbu dodatnih mjera za protupožarnu zaštitu Park šume Marjan.
Usvojeno jednoglasno.

- Zadužuje se gradonačelnik da naloži Javnoj ustanovi Park šuma Marjan donošenje novih i izmjenu postojećih zakonom propisanih akata u cilju zaštite, održavanja i upravljanja Park šumom Marjan.
Usvojeno jednoglasno.

- Zadužuje se gradonačelnik da u suradnji nadležnim službama i Javnom ustanovom da se u daljnjim aktivnostima očuvanja i zaštite Park šume Marjan, te pri izradi novog Programa gospodarenja i Plana upravljanja Park šumom Marjan, posebno uvažavaju sljedeće smjernice:

- težište imati na mjerama i aktivnostima zaštite i očuvanja Park šume Marjan,
- planirati sustavno gospodarenje sukladno novom Programu gospodarenja Park šumom Marjan.
- analizirati mjere za smanjenje prometa unutar Park šume Marjan, kao i mogućnosti uvođenja ekološki prihvatljivog prijevoza.
- mapirati raznolikost drugih staništa i izrade karte tih staništa u obuhvatu park šume Marjan,
- obnoviti ekološko-rekreacijske staze na cjelokupnom području park šume Marjan
- preporuča se Skupštini društva Parkova i nasada uvrštenje djelatnosti koje će omogućiti radnje koje su potrebne za zaštitu Park šume Marjan
- planirati rane edukativne projekte o Park šumi Marjan u suradnji sa školama.
Usvojeno jednoglasno.

- Zadužuje se Komisija za urbanizam Gradskog vijeća Grada Splita da sa predstavnicima vlasnika održi radnu sjednicu na temu legalizacije bespravno izgrađenih objekata u Park šumi Marjan.
Komisija će na temelju tog sastanka pripremiti izviješće i prijedloge Gradskom vijeću.
Usvojeno jednoglasno.