Priopćenje za javnost: U Splitu ponovo skandal oko Turističke palače

U Splitu ponovo skandal oko Turističke palače.

I to opet u režiji gradonačelnika Ive Baldasara. Manipulirajući svojim poslušnicima u Gradskom vijeću, zajedno s predsjednikom vijeća Borisom Ćurkovićem, izveo je jednu od najsramotnijih scena u povijesti demokracije u Splitu. I to da bi progurao svoj famozni model rekonstrukcije obnove Turističke palače, takozvano “plodouživanje”, a koji je prije samo mjesec dana njegov vjerniji koalicijski partner Hrvatska građanska stranka Željka Keruma pokopala kao traljav i neuspio pokušaj manipulacije gradskim sredstvima i budućnošću jednog od najvrijednijih gradskih prostora – splitske Rive.

Evo kako su gospoda Baldasar i Ćurković, uz pomoć vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a, HGS-a, Ivice Grubišića Gire, Igora Boraske, Tomislava Alujevića Grgasa, Damira Vidoševića i Damira Ćosića Rode (koje se inače deklarira kao oporbeni vijećnik!) uspjeli u svom sramotnom naumu. Na početku sjednice, u srijedu, dnevni red je nadopunjen točkom – informacija o Turističkoj palači. Kada je točka došla na red (u četvrtak, iza 14 sati) uslijedio je monolog gradonačelnika o zločestim poduzetnicima i novinarima koji ga ne vole, o velikoj cijeni obnove Turističke palače na nedavnom natječaju, o tome kako njega nitko ne razumije i kako bi vijećnici trebali prihvatiti model plodouživanja, “zaboravljajući” da su i njegovi vijećnici taj model odbacili, prije mjesec dana.

I sada slijedi sramotni dio! Manirama najbeskrupuloznijih manipulatora, hvatajuću vijećnike HGS-a po hodnicima, gradonačelnik Baldasar i predsjednik Gradskog vijeća Ćurković su isforsirali glasovanje o prijedlogu koji uopće nije bio na dnevnom redu, niti je bio pripremljen, niti je obrazložen, a možemo slobodno dodati, niti ima veze sa zdravim razumom.

Da podsjetimo: od samog početka smo ukazivali, a to radimo i sada, da je cijeli ovaj projekt obnove Turističke palače primjer krivog vođenja grada. Naš je stav kako odluku o Turističkoj palači treba donijeti kada se završi Plan upravljanja starom gradskom jezgrom (što se predviđa u ožujku), jer će njena funkcija u budućnosti biti obuhvaćena tim strateškim dokumentom. Kada se donese taj dokument, Grad i Gradsko vijeće bi trebali u skladu s njim odlučiti treba li uopće obnova ovog objekta, a ako treba, kojim tempom krenuti u obnovu i na koji način. I sve to na temelju stručnih analiza, a ne analiza koje rade stranački prijatelji da bi opravdali već unaprijed donesene odluke.

Treba li uopće napominjati da računica i logika o (ne)isplativosti, s kojom Gradonačelnik zadnjih dana “maše” i “prijeti”, ne može izdržati ni najosnovniju provjeru jednostavnih matematičkih operacija zbrajanja i oduzimanja, odnosno usporedbe što je veće, a što manje.

Vjerujemo kako su građani svjesni ozbiljnosti i težine ovakvog postupanja gradske vlasti i lošeg upravljanja gradskom imovinom. Način na koji je Gradonačelnik došao do realizacije svog nauma o plodoživanju, rezultat je političke trgovine, otvorenih i tajnih koalicija, čemu se oštro protivimo.

Mislimo da ovaj grad treba voditi otvoreno, vodeći računa o svim građanima, a ne samo svojim stranačkim poslušnicima, prijateljima i prijateljima svojih prijatelja, te brinući o sadašnjosti, nikad ne gubeći iz vida razvoj i budućnost grada. Ova vlast to očito, nažalost, ne zna ili ne želi.