Reci(kliraj) za svoj Kamen!

Što treba Kamenu?
Za sve što nismo sami naveli, javite nam. Činit ćemo sve u našoj moći da uvjeti života uz odlagalište, tijekom sanacije, budu što bolji. Kamen je možda i najviše pogođen sanacijom Karepovca budući je najbliže samom odlagalištu, uz Kilu. Tražit ćemo kanalizacijske priključke za sve kuće bez obzira na način spajanja. Nevjerojatno je da su samo određene kuće na Kamenu dobile priključak na kanalizaciju, a ostali bi trebali sami financirati pumpe što je velika investicija, zbog čega je dio kućanstava i dalje bez kanalizacije. Inzistirat ćemo i na sanaciji i asfaltiranju ulica jer se grad treba ravnomjerno razvijati u svim svojim dijelovima.
Biraj za svoj Kamen, biraj Pametno listu br. 3: Mario Komar, Ivan Ivanišević, Vinka Ivanišević, Maja Kovačević, Mijo Kovačević, Damir Ivanišević i Zdravka Komar.