Reci(kliraj) za svoj Varoš!

U Varošu će Pametno lista broj 5 mijenjati stvari na bolje, i to mnogo njih :). Ekipa Ives Cikatić, Anita Klisović, Helena Mihoci, Ivana Munitić, Jurica Jadrić, Oksana Dragošević i Marija Tošić, borit će se za:

  • revalorizaciju kulturno - povijesnih znamenitosti; nova ulična signalizacija znamenitosti, crkvica, rodnih kuća uglednika Splita, pjaceta i sličnih lokacija, regulacija svjetlosnih reklamnih natpisa,
  • podizanje kvalitete i kvantitete društvenih i sportskih događanja na području kotara; društvena događanja za sve dobne skupine tijekom cijele godine, glazbene radionice za sve uzraste, organizacija događanja u suradnji s PŠ Marjan, udrugama civilnog društva, župnim uredom, sportskim i humanitarnim udrugama, društvena popodneva na otvorenom i unutar kotarskih prostorija, 
  • sistematizaciju i regulaciju komunalnih problema koji opterećuju kvalitetu življenja stalnih stanovnika kotara; hitno rješavanje pristupačnosti kotara, regulacija besplatne kastracije uličnih mačaka, edukacije na temu ekologije i otpada za djecu i odrasle, gradnja mogućeg etažnog parkinga s isključivom prednošću na godišnju pretplatu stalnim stanovnicima kotara, suradnja s ugostiteljima koji gravitiraju kotaru, organizacija tribina i sastanaka za što uspješniji suživot s domicilnim stanovništvom, vraćanje autobusne linije br. 8 do Rive...