Reci(kliraj) za svoju Visoku!

Gradski kotar Visoka :). 17. lipnja birajte listu broj 3: Magdalena Matijević, Drago Rajčić, Luiđa Ivanković, Ivica Parlov, Natalija Rajčić, Stipe Božić i Katarina Ravlić. Oni će se boriti za:

  • kotar s organiziranim odlaganjem otpada,
  • komunalno uređen kotar; pješačke staze dostupne građanima, majkama s kolicima, djeci i invalidima, uređene i asfaltirane ulice te ulazi i izlazi iz kotara, 
  • kotar koji vodi brigu o kućnim ljubimcima s površinom za igru.