Iz medija - Ni A od Akcijskog plana, evo konkretnih zahtjeva