Nužno je ratificirati Istanbulsku konvenciju u Hrvatskom saboru

Istanbulsku konvenciju nužno je ratificirati u Hrvatskom saboru, bez obzira na Vladinu dodatnu izjavu. Zaštita žena, naših kćeri, sestara, prijateljica, važnija je od borbe s imaginarnim neprijateljem i 'mračnim silama'. Bezrezervno podržavamo ovaj dokument koji se protivi nasilju i podržavamo edukaciju kao primarni alat kojim spašavamo živote naših sugrađanki.

(Foto: priznajem.hr)