Reci(kliraj) za svoj Bol!

Uz poboljšano upravljanje krutim otpadom i veći broj kontejnera na Bolu, ekipa Pametno borit će se i za

  • uređenje dna Tršćanske ulice - prilaz i parking mjesta,
  • aktivan digitalni glas kotara - interaktivnu web stranicu s forumom ideja i žalbi. 

Pametno lista br. 5: Marija Definis Gojanović,

                                Mirjana Berka,

                                Vladimir Divić,

                                Morena Galešić,

                                Petar Ugarković,

                                Bojan Radović,

                                Tina Brzić.