Amandmani na Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje 2017.- 2022.