12. sjednica Županijske skupštine

12. lipnja 2018. godine održana je 12. sjednica Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije.

Na ovoj sjednici donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko - dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. kao i izmjene i dopune programa javnih potreba. Skupština je donijela i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split za 2018. godinu, Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko - dalmatinske županije za 2018.  i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pomoći između SDŽ i Općine Lećevica, iako se po pitanju tog projekta još ništa nije realiziralo.

Donesena je i Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području SDŽ za 2018. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Park, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad Split i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis. Na Skupštini su prihvaćena i izvješća o stanju u socijalnim ustanovama za 2017. godinu za: Dom za starije i nemoćne osobe Vis, Makarska, Lovret i Split. Dana je i suglasnost na Odluku o cijenama usluga domova za starije i nemoćne osobe Vis, Makarska i podružnici „Sveza obitelj“ Runović, Split te Lovret. Donesena je Odluka o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

Dnevni red 12. sjednica Županijske skupštine SDŽ