Maksimir

Maksimir

Ogranci Pametno u Zagrebu osnovani su za područja gradskih četvrti. Gradske četvrti unutar Grada Zagreba predstavljaju gradske, gospodarske i društvene cjeline, a koje su povezane zajedničkim interesima građana.

Četvrt Maksimir, obuhvaća površinu od 1.497,2 hektara, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, broji 48.902 stanovnika.

Predsjedništvo ogranka Maksimir

Maksimir

Gloria Gelo

Predsjednica ogranka

ogranak.maksimir@pametno.org

Kontakt podaci

Maksimirska 120/II

10 000 Zagreb